Utställningsresultat – 13/8-2017 – Mosjøen NBFK (Norge)

Domare: Bente Harlem

GROENENDAEL

Co Arlene Fowler Av Nangijala
Juniorklass: Excellent 1